Een WGA hiaatverzekering of WGA hiaatregeling is er om het inkomstenverlies tijdens een gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid te compenseren. Hier leest u alle informatie over de WGA hiaatverzekering.

 1. [inhoudsopgave]

De WGA hiaatverzekering

Een WGA hiaatverzekering of WGA hiaatregeling werd in het leven geroepen om het inkomstenverlies tijdens een gedeeltelijk arbeidsongeschikt enigszins te compenseren. Deze WGA hiaatverzekering is vooral voorzien voor werknemers die na 104 weken ziekte of arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op een WGA vervolguitkering. Het gaat dan over het verschil tussen het oorspronkelijke salaris en de WGA vervolguitkering. Men noemt dit een hiaat of het WGA hiaat. Belangrijk is om te weten dat een WGA hiaatverzekering niet hetzelfde is als een AOV of een verzuimverzekering.

Deze regeling is van toepassing op werknemers die als gevolg van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een belangrijk deel van hun inkomen noodgedwongen moeten missen. Deze extra uitkering ontvangt iedere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer na 104 weken of na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid. De regeling werd officieel vastgelegd in de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Men maakt hier wel een verschil tussen de verschillende soorten WGA-uitkeringen. Een overzicht.

Minder loon bij arbeidsongeschiktheid
Bij de meeste WGA-uitkeringen ligt de uitkering lager dan het oorspronkelijke loon van de werknemer voor zijn of haar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. De WGA-vervolguitkering is gebaseerd is op een percentage van het minimumloon en houdt geen rekening met het salaris van voor de arbeidsongeschiktheid.

Voordeel WGA hiaatverzekering
Een WGA hiaatverzekering is vooral zinvol voor het compenseren van het verschil tussen de WGA-vervolguitkering en het loon van de werknemer. Met een WGA hiaatverzekering wordt de forse inkomensdaling enigszins beperkt voor werknemers die langdurig ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het gaat hier dan om een periode van 104 weken of twee jaar.

Wanneer geniet u van een WGA?
U geniet als werknemer van een WGA wanneer hij of zij minstens 35 en 80 procent werkonbekwaam zijn. Werknemers die 80 procent arbeidsongeschikt werden bevonden zijn kunnen ook aanspraak maken op een WGA uitkering. Bent u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan blijft u in dienst van de werkgever. U krijgt dan ook geen uitkering volgens de wet ‘Werk en inkomen naar arbeidsvermogen’.

Wat dekt zo’n WGA hiaatverzekering
Het bedrag van de WGA vervolguitkering hangt af van de dekkingsgraad van de WGA hiaatverzekering. Er is niet een, maar meerdere soorten WGA hiaatverzekeringen. Het belangrijkste verschil tussen de soorten verzekering is hun dekkingsgraad. In principe bestaan er twee soorten WGA hiaatverzekeringen: WGA hiaatverzekering basis en de WGA-verzekering uitgebreid.

De WGA hiaatverzekering basis
Deze basis verzekering vult gedeeltelijk het verschil aan tussen uw loon en uw uitkering. De uitgebreide variant vult het inkomen van de arbeidsongeschikte werknemer aan tot maximaal 70 procent van zijn loon. Informeer dus zeker voor welk soort WGA hiaatverzekering u verzekerd bent. Zo komt u bij een langdurige arbeidsongeschiktheid niet voor onaangename verrassingen te staan. Het soort verzekering heeft belangrijke gevolgen voor uw inkomen als u langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Uw inkomen
Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, bestaat uw inkomen dus uit uw loon aangevuld met een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering. Bij een langdurige arbeidsongeschikt kan uw maandelijks inkomen sterk dalen, ook met een WGA hiaatverzekering. De collectieve en uitgebreide variant verzekert u een maandelijks inkomen van minimaal 70 procent van het loon dat u voor uw arbeidsongeschiktheid verdiende.

Niet verzekerde risico’s
Vaak krijgen werknemers geen uitkering, terwijl ze toch arbeidsongeschikt zijn. Dat heeft grotendeels te maken met de oorzaak van hun arbeidsongeschiktheid. Werd u arbeidsongeschikt als gevolg van terrorisme? Dan valt u onder een ander stelsel.

Is een WGA hiaatverzekering verplicht?

In principe is een WGA hiaatverzekering niet wettelijk verplicht. Werkgevers beslissen daar zelf over. Ze kiezen ook zelf de verzekeringsorganisatie bij wie ze een WGA hiaatverzekering afsluiten. De voorwaarden waaraan de verzekering moet voldoen werd vastgelegd in een Collectieve Arbeidsovereenkomst of CAO.

WGA hiaatverzekering extra informatie

 • De premie kan zowel door de werkgever als de werknemer betaalt worden. Dat wordt onderling afgesproken. Er kan ook overeengekomen worden dat ieder een deel van de premie betaalt. Hoe hoog die premie is hangt van meerdere factoren af. Zoals van het soort bedrijf waar u werkt. Werkt u in een fabriek, een KMO of in een winkel?
 • Extra verzekering: men kan zich extra laten verzekeren voor re-integratie of voor rechtsbijstand
 • Zowel de werkgever als de werknemer beloven er alles aan te doen om het werk zo snel mogelijk te hervatten
 • Uitkering: u krijgt een uitkering zolang hij of zij een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering krijgt. Die uitkering komt overeen men minstens 70 procent van het loon dat hij of zij verdiende op het moment van de arbeidsongeschiktheid. Het sociaal verzekering geldt als maximum loon. Dat werd in het leven geroepen om het verschil tussen de WGA-loonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering en het loon op het moment van de arbeidsongeschiktheid zo klein mogelijk te houden.
 • Einde uitkering: vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer met pensioen gaat, stopt de uitkering.
 • De werknemer kan na een periode van arbeidsongeschiktheid weer verzekerd worden als hij vier weken onafgebroken en volledig weer aan het werk is.
 • Bij sommige verzekeraars kunt u zelf kiezen om de uitkeringen niet te laten verhogen
 • De duur van de verzekering: die spreekt u af met de verzekeraar en noemt men de contracttermijn
 • Verzekering stoppen: die kunt u altijd stopzetten. U moet de verzekering dan wel enkele maanden vooraf bij uw verzekeraar opzeggen. Zet u de verzekering niet stop, dan verlengt de verzekeraar hem automatisch met het aantal jaren dat de laatste contracttermijn duurde. Was die termijn vier jaar? Dan verlengt de verzekeraar de verzekering met vier jaar
 • Verzekering vroegtijdig stopzetten: de verzekeraar kan de verzekering alleen stopzetten bij fraude, als u bewust verkeerde informatie doorgaf of als u de premie niet of te laat betaalde
 • Wanneer bent u arbeidsongeschikt: als u door ziekte of een handicap minder verdient dan er voor. U moet ook minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn.
  De verzekeringspolis: die leest u altijd goed na. Controleer of er alles in opgenomen werd wat wat met de verzekeraar overeen kwam. We denken hierbij aan de verzekerde risico’s, aan eventuele uitsluitingen, uw rechten en plichten en die van de verzekeraar, de afgesproken premie, het sociaal-verzekeringsloon en de mogelijkheid om de verzekering tussentijds stop te zetten.

Copyright © 2014-2021 Totaalbesparen.com - Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy | Sitemap