Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Totaalbesparen – Onderdeel van Zeker.com BV handelend onder de naam Zeker.com BV, leverancier van de Totaalbesparen energievergelijker, bekend onder KvK-nummer 75317664 nader te noemen: Totaalbesparen.
De website – De website van Totaalbesparen: www.totaalbesparen.com.
De bezoeker – De bezoeker van de website www.totaalbesparen.com.
Energiepakket – De overeenkomst tot levering van gas en/of stroom.
Vergelijker – De energievergelijker van Totaalbesparen.com waarbij het aanbod van stroom en gas wordt vergeleken van verschillende energieleveranciers en andere energievergelijkers.
Consument – Natuurlijk persoon, als afnemer niet handelend uit hoofde van bedrijf of beroep.
Verzekering – De overeenkomst tot levering van een verzekering.
Verzekering vergelijker – De vergelijkers van Totaalbesparen.com waarmee de verschillende verzekeringen vergelijken kunnen worden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de website van Totaalbesparen.
2. De verschillende vergelijkers zijn bedoeld om de consument te helpen het meest voordelige energiepakket of verzekering te vinden. De redactie van Totaalbesparen tracht daarom het aanbod van energiepakketten en verzekeringen zo volledig mogelijk te houden.

Artikel 3: Doorverwijzing
Totaalbesparen is zelf geen energieleverancier of verzekeraar. Indien de bezoeker een interessant aanbod vindt op de website wordt deze doorgestuurd naar de aanbieder van dit aanbod.

Artikel 4: Bedenktijd
Indien de bezoeker via de website van Totaalbesparen wordt doorgestuurd naar een derde partij en een energiepakket of verzekering afsluit, heeft deze altijd 14 dagen bedenktijd. Indien de bezoeker zich binnen 14 dagen bedenkt dient deze dit kenbaar te maken aan de energieleverancier of verzekeraar waarbij hij/zij het energiepakket of de verzekering heeft afgesloten.

Artikel 5: Privacy
(Persoons)gegevens verstrekt of ingevoerd ter vergelijking van het aanbod worden verzameld en verwerkt conform de Privacyverklaring behorend bij Totaalbesparen.

Artikel 6: Wijziging van de algemene voorwaarden
Totaalbesparen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden direct na bekendmaking in werking.

Artikel 7: Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen Totaalbesparen en de bezoeker is het Nederlands recht van toepassing.