Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering

Bent u werkzaam als bestuurder, commissaris of toezichthouder? Dan is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Met een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering voorkomt u dat er aanspraak kan worden gedaan op uw privé vermogen.
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 8 februari 2021
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 02 juni 2021

Waarom een bestuurdersaansprake-lijkheidsverzekering?

In uw werk als bestuurder kan het voorkomen dat u een fout maakt. Of dat andere leden van het bestuur fouten maken. Als gevolg hiervan kan er bij een derde vermogensschade ontstaan. Vermogensschade is financiële schade als direct gevolg van fouten, verzuim of nalatigheid van het bestuur. Wordt het bestuur aansprakelijk gesteld? En kan er onbehoorlijk besturen verweten worden? Dan kunt u als bestuurder rekenen op een flinke schadeclaim. Door wetswijzigingen kan het bestuur ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit betekent dat van iedere bestuurder het privé vermogen aangesproken kan worden om de schadeclaim te betalen. Deze maatregel geldt voor:

 • Bestuurders
 • Commissarissen
 • Toezichthouders

Om uzelf tegen deze persoonlijke aansprakelijkheid te beschermen, sluit u een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering af. Een AVP geeft namelijk geen dekking voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Met een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering beperkt u het financiële risico van uw functie en wordt uw privé vermogen beschermd tegen fouten en vermeende fouten.

Voor wie is de bestuurders-aansprakelijkheids-verzekering?

Het is niet verplicht om een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten. Toch is dit een erg belangrijke verzekering voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders. Als bestuurder heeft u vaak te maken met veel verschillende partijen. En er kunnen altijd conflicten en problemen ontstaan. Loopt het conflict erg hoog op? Dan kan er een schadeclaim worden ingediend. En de kosten hiervan kunnen al snel erg hoog in de papieren oplopen. In de wet staat dat het bestuur persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld als er onbehoorlijk besturen of een ernstig verwijt kan worden verweten. Dit kan voor u als bestuurder grote financiële gevolgen hebben. U wilt u privé vermogen natuurlijk beschermen en het financiële risico zoveel mogelijk inperken. Daarom bestaan er verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheids-verzekeringen.

U kunt een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afsluiten als u bestuurder, commissaris of toezichthouder bent van een:

 • Vereniging en stichting
 • Vereniging van Eigenaren
 • Besloten Vennootschap

Wat betekent persoonlijke aansprakelijkheid?

Zodra u wordt aangesteld als bijvoorbeeld bestuurder van een vereniging, dan staat u misschien niet direct stil bij kwesties rondom aansprakelijkheid. Onbehoorlijk besturen kan flinke schade veroorzaken aan een derde of aan de vereniging zelf. Als gevolg hiervan kunt u als bestuurder grote financiële problemen krijgen. Dit komt omdat u persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Veroorzaakt het bestuur door onbehoorlijk besturen vermogensschade bij de tegenpartij? Dan kan het bestuur een flinke schadeclaim verwachten. Persoonlijke aansprakelijkheid betekent dat het privé vermogen van de bestuurder kan worden aangesproken.

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders-aansprakelijkheids- verzekering afsluiten

Met een bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering bent u als bestuurder, commissaris of toezichthouder beschermt tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Door het afsluiten van deze aansprakelijkheidsverzekering voorkomt u dat uw eigen privé vermogen gebruikt wordt om de schadeclaim van de tegenpartij te betalen. Een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering geeft dekking bij persoonlijke aansprakelijkheid tot aan het vooraf vastgestelde verzekerde bedrag. Dit houdt in dat u bij het afsluiten van deze aansprakelijkheidsverzekering bepaalt tot welk bedrag u verzekerd wilt zijn. De kosten buiten het verzekerde bedrag zijn wel voor eigen rekening. Let er bij het bepalen van de hoogte van het verzekerde bedrag goed op dat de verzekering voldoende dekking biedt.

Is een bestuurders-aansprakelijkheids- verzekering verplicht?

Net als andere aansprakelijkheids-verzekeringen voor bedrijven, zoals de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering en de beroepsaansprakelijkheids- verzekering, is de bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering niet verplicht. Wordt u benoemd als bestuurder, commissaris of toezichthouder? Dan is de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders wel aan te raden. Fouten kunnen nu eenmaal gemaakt worden en de kosten van de schade zijn lastig in te schatten. Vaak is de schuldvraag erg complex. Dit gaat meestal gepaard met lange trajecten en hoge kosten. Om ervoor te zorgen dat uw privé vermogen hier niet onder lijdt, biedt een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering uitkomst.

Bestuurders-aansprakelijkheids-verzekering vergelijken

Wilt u beschermd zijn tegen persoonlijk aansprakelijk? En bent u daarom op zoek naar een goede bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering? Dan bent u er vast al achter gekomen dat er veel aanbieders zijn. Elke verzekeraar hanteer zijn eigen premie en voorwaarden. Hierdoor kunnen er grote verschillen zijn. Om de beste aansprakelijkheidsverzekering te vinden, raden wij altijd aan om te vergelijken. Hierdoor krijgt u direct een overzicht van alle opties en kunt u een goede keuze maken. Een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering vergelijken doet u als volgt:

 • U kiest de gewenste dekking
 • U vult alle gevraagde gegevens in
 • U bekijkt de opties
 • U vergelijkt de premies en de polisvoorwaarden
 • U kiest de beste bestuurdersaansprakelijk-heidsverzekering