Wat betekent onderverzekering op de woonverzekering?

Onderverzekering op een woonverzekering houdt in dat de waarde van uw woning of inboedel hoger is dan het bedrag waarvoor u dit hebt verzekerd. U betaalt hierdoor een te lage premie en bij schade wordt niet alles vergoed.

Wat is onderverzekering?

Stel u sluit een inboedelverzekering af en geeft daarbij aan dat uw inboedel een waarde heeft van 15.000 euro. U bent dan verzekerd voor 15.000 euro en betaalt daarvoor premie. Als uw inboedel eigenlijk 25.000 euro waard is, bijvoorbeeld omdat u een exclusief kunstwerk heeft gekocht, dan bent u onderverzekerd. Wordt er bij u ingebroken en wordt alles meegenomen? Dan zult u niet het volledige bedrag vergoed krijgen. De verzekeraar weet immers niet dat u een hogere waarde aan inboedel thuis heeft staan en daarnaast heeft u daar ook geen premie voor betaald. Dit geldt niet alleen voor grote schades, maar ook voor kleine.

Bent u onderverzekerd?

Als u erachter wilt komen of u zelf onderverzekerd bent voor uw woning op de opstalverzekering, dan kunt u een herbouwwaardemeter invullen.

Herbouwwaardemeter

Met de herbouwwaardemeter komt u erachter wat het kost om uw huis weer op te bouwen na een schade. Op basis van dit bedrag verzekert u uw woning. De herbouwwaardemeter voorkomt dat u onderverzekerd bent op de woonverzekering en kunt u hier bekijken.

Inboedelindex

Voorheen bestond er ook een inboedelwaardemeter. Deze wordt echter niet meer uitgegeven en heet nu de inboedelindex. Op basis van de gegevens van het CBS wordt de inboedelindex berekend.

Onderverzekering voorkomen

Om zeker te weten dat u niet onderverzekerd raakt, kunt u de herbouwwaardemeter het best iedere zoveel jaar (bijvoorbeeld iedere 5 jaar) invullen en delen met uw verzekeraar. U voorkomt hiermee dat u onderverzekerd bent en bij schade niet het gehele schadebedrag uitgekeerd krijgt.

Nooit meer onderverzekerd

Een aantal verzekeraars zorgt er automatisch voor dat de waarde mee groeit met uw verzekering. Hierdoor zorgt de verzekeraar ervoor dat u nooit onderverzekerd bent op uw woonverzekering. Dit leest u in uw voorwaarden.

onderverzekering woonverzekering