Eigen risico scooterverzekering

Een ongeluk zit in een klein hoekje, waardoor een schade soms niet te vermijden is. Als u schade heeft gereden met uw scooter, moet u soms eigen risico betalen. Maar wat houdt eigen risico precies in en moet u dit altijd betalen? Wanneer bijvoorbeeld wel en in welke situatie niet? Dit artikel vertelt u hier meer over.

Scooterverzekering vergelijken

Wat houdt eigen risico voor uw scooterverzekering in?


Doordat een verzekeringsmaatschappij eigen risico voor een scooterverzekering rekent, zorgt de verzekeraar daarmee dat u zelf opdraait voor een deel van de schadekosten. Hiermee proberen verzekeringsmaatschappijen te voorkomen dat u kleine schades gaat melden. Het eigen risico is altijd een vast bedrag dat door de verzekeraar is bepaald en vastgelegd staat in de polisvoorwaarden. De kosten van het eigen risico van uw scooterverzekering gelden voor iedere schadeclaim opnieuw. Heeft u bijvoorbeeld 3 schades in een jaar, dan betaalt u 3 keer eigen risico.

Moet u altijd eigen risico bij uw scooterverzekering betalen?


Of u eigen risico bij uw scooterverzekering moet betalen, is afhankelijk van de verzekeringsdekking die u voor uw scooter heeft gekozen en de verzekeringsmaatschappij waar u bij verzekerd bent. Bij een WA scooterverzekering hoeft u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen geen eigen risico te betalen. Soms rekent de verzekeraar weer wel eigen risico als het een WA schade betreft en deze is door een jonge bestuurder gereden. U kunt ook een schade hebben die is toegebracht door een tegenpartij. In deze situatie verhaalt u de schade op de tegenpartij en dus ook het eigen risico dat de verzekeraar van u vraagt. Heeft u een all risk scooterverzekering en wordt uw scooter gestolen? Dan moet u helaas wel zelf volledig voor de kosten van het eigen risico van uw scooterverzekering opdraaien.

Hoe hoog is het eigen risico van een scooterverzekering?


Zoals eerder aangegeven, zijn de kosten voor het eigen risico vooraf vastgesteld en per verzekeringsmaatschappij anders. De ene verzekeringsmaatschappij rekent vaste bedragen voor aparte schadegebeurtenissen, zoals diefstal of beschadiging. De andere verzekeringsmaatschappij laat de hoogte van het eigen risico bedrag bepalen door de hoogte van de cataloguswaarde van de verzekerde scooter. Hoe duurder de scooter, hoe meer eigen risico er betaald moet worden. In sommige situaties verhogen sommige verzekeringsmaatschappijen de kosten voor het eigen risico van de scooterverzekering, bijvoorbeeld als de schade gereden is door iemand jonger dan 24 jaar. Bij de ene verzekeringsmaatschappij heeft u bijvoorbeeld ook kosten voor eigen risico bij diefstal, terwijl de andere verzekeraar hier geen eigen risico voor rekent. Of u dus eigen risico moet betalen met uw scooterverzekering wisselt heel erg per soort verzekering, soort schade en voor welke verzekeringsmaatschappij u kiest.

Hoe werkt eigen risico bij een scooterverzekering?


Stel dat uw scooter wordt gestolen en het schadebedrag wordt vastgesteld op € 500. De verzekeringsmaatschappij waar u verzekerd bent met uw scooter, rekent voor diefstal € 125 eigen risico per schadegeval. Dit betekent dat u zelf de € 125 eigen risico van de scooterverzekering moet betalen. De verzekeraar keert u in deze situatie € 375 uit. Dit voorbeeld geldt overigens alleen als u ook verzekerd bent voor schade door diefstal.

Scooterverzekeringen vergelijken


Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen, verschilt het heel erg per verzekeringsmaatschappij wanneer u eigen risico voor een scooterverzekering moet betalen en wat de hoogte van het bedrag is dat gerekend wordt per gebeurtenis. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kan het eigen risico verlaagd worden, maar dan moet u wel meer premie betalen voor de scooterverzekering. Maak daarom altijd een vergelijking tussen scooterverzekeringen wanneer u een scooterverzekering afsluit. Dit kunt u makkelijk via de scooterverzekering doen. Let hierbij ook op de hoogte van het eigen risico. Lees bij twijfel de polisvoorwaarden ook door voor u definitief kiest.

Copyright © 2014-2021 Totaalbesparen.com - Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy | Sitemap