Arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Als huisarts bent u bezig met de gezondheid van uw patiënten. Maar hoe zit het met uw eigen gezondheid? Arbeidsongeschikt raken ligt altijd op de loer. En hoe zit het dan met uw inkomen? Lees hier alles over de arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts.
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 14 april 2021
Leon Schouten is directeur van Totaalbesparen.com en werkt inmiddels ruim 14 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 11 augustus 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

U denkt er als huisarts misschien liever niet aan, maar wat nou als u arbeidsongeschikt raakt? Dan is het ineens niet meer mogelijk om te werken, voor bepaalde of onbepaalde tijd, en dan moet u de praktijk ook nog maar eens draaiende zien te houden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts komt dan goed van pas. In dit artikel geven wij meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een huisarts.
arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

AOV voor huisartsen

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering als huisarts bent u gedekt en dus verzekerd wanneer u uw inkomen verliest zodra u arbeidsongeschikt raakt. Wanneer u zelf arts bent dan behandelt u dagelijks mensen die ziekteverschijnselen hebben, maar u kunt zelf natuurlijk ook ziek worden of terechtkomen in een ongeluk. U kunt tijdelijk, misschien wel permanent de patiënten niet meer ontvangen, terwijl de kosten voor zowel het bedrijf, als de persoonlijke vaste lasten gewoon doorlopen.

Kosten AOV voor huisartsen

De premie is onder andere afhankelijk van het beroep en de keuzes die u maakt bij het afsluiten van een verzekeringscontract. Bij het afsluiten van de AOV als huisarts geeft u op dat uw beroep huisarts is. Daarnaast bepaalt u zelf welk percentage van het inkomen u wenst te verzekeren en hoe lang de eigen risico periode is. Dan zou u denken, die wilt u toch het liefst zo kort mogelijk houden? In sommige gevallen is het wellicht beter om deze net even iets langer te rekken. Wanneer u namelijk wat gespaard hebt, en dus een buffer hebt om een langere periode van eigen risico te overbruggen, dan kan het wellicht handiger zijn om deze periode iets te rekken. U krijgt bij veel verzekeraars namelijk een korting wanneer u een langere eigen risicoperiode hebt, dit is voor de maandelijkse kosten van de AOV net iets gunstiger.

Voorbeeld berekening arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Ter voorbeeld van hoe de opbouw van de premie er uit zou kunnen zien. Stel, u bent een huisarts met een leeftijd van 40 jaar, en u wenst zich te verzekeren voor een bedrag van €40.000. U kiest als eindleeftijd van de verzekering uw 68e levensjaar. Met een risicotermijn van 30 dagen betaalt u dan een premie van €255 per maand.

Andere veelvoorkomende beroepen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts; Wat is er verzekerd?

Bij iedereen ligt het gevaar op de loer om ziek te worden of om een ongeval te krijgen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus een bescherming tegen verlies van inkomen. Ook als huisarts kunt u dit meemaken. Met een AOV weet u waar u aan toe bent. De verzekering keert uit zodra u door arbeidsongeschiktheid geen inkomen hebt. Hierover maakt u van te voren afspraken. Bijvoorbeeld over de duur van de wachttijd en het dekkingspercentage. Ook krijgt u hulp en persoonlijk afgestemde re-integratie wanneer u weer aan het werk gaat.

Een AOV dekt dus een uitkering in het geval van verlies van inkomen, de kosten voor ondersteuning bij de re-integratie periode en preventiediensten waaronder een personal coach. Wat er echter niet verzekerd is, is een uitkering in geval van minder dan 25% arbeidsongeschiktheid,. En de uitkering tijdens de eigen risico periode. U krijgt ook geen uitkering wanneer de arbeidsongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt. Ook wordt het contract ontbonden bij arbeidsongeschiktheid die wordt veroorzaakt onder de invloed van alcohol en drugs.

Is de AOV premie fiscaal aftrekbaar voor huisartsen?

Het antwoord op deze vraag is ja, de premie is fiscaal aftrekbaar van de belasting. U kunt de kosten van de premie voor de AOV verzekering in mindering brengen bij het opgeven van de inkomstenbelasting. Wanneer u dit goed doet dan kan dit al gauw honderden euro’s per jaar schelen. Dit is een enorm voordeel wat u zeker optimaal moet benutten. Wanneer u wat dieper ingaat op de belastingvoordelen, dan kunt u dit wellicht combineren met een korter eigen risicotermijn, afgesteld op een totale jaarprijs die u goed uitkomt.

Korting arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Kiest u als huisarts voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan zijn de volgende kortingen mogelijk. Wanneer u nog niet ouder bent dan 50 jaar bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan krijgt u een aanvangskorting. In het eerste jaar komt deze neer op 30%, in het tweede jaar 10% en in het derde jaar is dit 5%. In plaats daarvan kan er ook worden gekozen voor een doorlopende korting. Zolang de AOV loopt krijgt u dan als verzekerde een korting van 5%.

AOV afsluiten als huisarts

Een AOV afsluiten als huisarts is een verstandig idee. Kies de verzekering die het beste bij u en uw wensen aansluit. De hoogte van de premie van de AOV hangt af van diverse factoren. Speel daarom eens met de wachttijd en het dekkingspercentage zodra u de AOV gaat vergelijken. U ziet dan snel bij welke maandpremie u zich comfortabel voelt. U kunt er dan voor kiezen om deze arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Tevens moet worden gekeken hoe groot de kans nu daadwerkelijk is dat u arbeidsongeschikt raakt. Kortom, overweeg alle factoren eerst goed!