Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering als u in loondienst werkt? Dan kan heel verstandig zijn. Lees hier waarom en vergelijk uw AOV direct.
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 23 april 2021
Leon Schouten is directeur van Totaalbesparen.com en werkt inmiddels ruim 14 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 4 minuten
Laatste update: 06 juli 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst

Wij krijgen regelmatig vragen zoals “Kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst afsluiten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier?” Of is een arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst noodzakelijk? Het antwoord op deze vragen is simpel; Ja, het is mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen als u in loondienst bent. Deze AOV kunt u afsluiten via de verzekeraars hieronder.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in loondienst lopen toch allemaal via de werkgever? Dat is toch prima geregeld allemaal? Dát is inderdaad wat de meeste mensen denken en toch is dat een grote misvatting. Als u in loondienst arbeidsongeschikt raakt, bestaat de kans dat u geconfronteerd wordt met een (forse) inkomensachteruitgang. Sterker nog: die kans is tamelijk groot. En in het geval dat u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld wordt, dan komt u niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker als u eenverdiener bent of een nogal zware hypotheek hebt afgesloten.

Over arbeidsongeschiktheid gesproken, vanwege de gevolgen van de economische crisis en omdat mensen gedwongen worden om tegenwoordig langer door te werken, steeg het aantal mensen dat arbeidsongeschikt was vorig jaar behoorlijk. Dat was voor het eerst sinds jaren. Het UWV schatte de groei op zo’n twaalf procent.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid loondienst

U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of na een ongeluk niet meer kunt werken. Arbeidsongeschikt is een term die ook wordt gebruikt als u gedeeltelijk niet meer in staat bent om uw werkt te doen. Het is dus iets anders dus dan ‘normaal’ ziekteverzuim. Hoofdpijn in de vorm van migraine bijvoorbeeld, kan ziekteverzuim tot gevolg hebben. U bent dan echter niet arbeidsongeschikt. Bovendien is het niet mogelijk, hoewel mensen wel eens die neiging hebben om uzelf arbeidsongeschikt te verklaren, alleen een arts kan het stempel ‘arbeidsongeschikt’ opplakken. De verzekeringsarts bepaalt vervolgens de mate van ongeschiktheid en geeft aan wat nog wel mogelijk is op werkgebied.

AOV loondienst verstandig bij hoge maandelijkse lasten

Wie onverhoopt arbeidsongeschikt raakt en in loondienst werkt, is daarvoor via de werkgever verzekerd. In bepaalde situaties kan het toch goed zijn om ook zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst af te sluiten. Dat geldt zeker als u via uw werkgever niet of niet voldoende verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid én als uw maandelijkse lasten nogal aan de hoge kant zijn omdat u ooit een kostbare hypotheek hebt afgesloten. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst is ook verstandig als u als enige thuis voor inkomen en dus brood op de plank zorgt.

Uitkering bij het UWV

Gedurende de eerste twee jaren krijgt u in geval van arbeidsongeschiktheid het loon nog ‘gewoon’ via de werkgever. Na die periode kunt u in aanmerking komen voor een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze wet richt zich op de mogelijkheden die u nog wél hebt en zal u stimuleren alle kansen te pakken die er nog wel zijn op de arbeidsmarkt. Binnen de WIA gelden de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten).

Overigens kunt u in de twee jaar dat u ziek bent, niet ontslagen worden (in geval van loondienst). Na die periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever overigens wel het contract beëindigen, zelfs als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, mits de werkgever alles in het werk heeft gesteld u weer op de werkvloer te krijgen. Wat vervolgens nog rest is het aanvragen van een uitkering bij het UWV. Pas als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt u in aanmerking voor de IVA-uitkering. Volledig houdt in dat u niet langer in staat bent om meer dan een vijfde deel van uw laatstgenoten salaris te verdienen, duurzaam wil zeggen dat de kans op herstel te verwaarlozen of zeg maar gerust nihil is.

arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst duurder dan voor zzp

Er wordt wel eens beweerd dat mensen in loondienst minder geld betalen ten opzichte van ondernemers als ze zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dat is niet zo, want behalve de premie die ze zelf afdragen, betalen ze via de werkgever ook de ‘gewone’ premie. Omdat deze premies worden ingehouden op het bruto salaris, zijn die qua bedrag niet duidelijk zichtbaar. Zeker is dat een werknemer zo’n 14% van zijn bruto loon kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een zelfstandige daarentegen is vaak hooguit 7% voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kwijt én in dat geval kunt u ook nog eens besluiten andere voorwaarden te kiezen. Kortom; in loondienst betaalt u eerder meer dan minder wanneer u uzelf als zelfstandige moet verzekeren.

Andere handige pagina's

Arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst is een geruststellende gedachte

Conclusie: bent u in loondienst en krijgt u iedere maand een bovenmodaal salaris uitgekeerd en moet u het alleen verdienen? Sluit dan zelf ook arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Dan weet u zeker dat u goed zit, ook als uw werkgever niet of niet voldoende verzekerd bent, en kunt u de hypotheek gewoon af blijven lossen en uw kinderen goed eten geven. Geruststellende gedachte toch?

Wat kost een AOV voor een werknemer?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemer of loondienst kost voor iedereen een ander bedrag. Het hangt namelijk geheel af van wat u wilt verzekeren. Wat moet er uitgekeerd worden zodra u arbeidsongeschikt raakt? En vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid moet de verzekeraar uitkeren? Ook uw beroep en leeftijd zijn van invloed op de premie. Heeft u een lichamelijk zwaar beroep in de bouw of werkt u als freelancer voornamelijk achter de computer? Door de verzekeringen te vergelijken, komt u er snel achter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u kost.

AOV loondienst niet verplicht, wel erg prettig

Het is niet verplicht om een AOV af te sluiten indien u in loondienst werkt. Wel kan het een heel fijn gevoel geven. Heeft u een hoge hypotheek en studerende kinderen? Dan wilt u deze kosten wel kunnen blijven betalen zodra u arbeidsongeschikt raakt. Of misschien bent u via uw werkgever niet of nauwelijks gedekt. Wat dan? Stel u raakt verongelukt tijdens een skivakantie of komt verkeerd terecht na een val op de weg. Uw rekeningen en vaste lasten blijven doorlopen, ook als u geen inkomen meer hebt. Kortweg komt het erop neer dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering niet alleen voor ZZP’ers van groot belang is, maar ook voor mensen die in loondienst werken.

Bronnen

Voor het schrijven van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • UWV
  • Allianz
  • ASR