Arbeidsongeschiktheidsverzekering via het UWV

Het UWV biedt de mogelijkheid om u als zelfstandige te verzekeren van inkomen wanneer er sprake is van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomen uit arbeid. Hier leest u alles over de arbeidsongeschiktheidsverzekering via het UWV.
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 21 april 2021
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 3 minuten
Laatste update: 29 april 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering via het UWV mogelijk?

Wanneer u in loondienst bent bij een werkgever dan bent u verzekerd van een inkomen. Zelfs wanneer u onverhoopt ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt en u de werkzaamheden helemaal niet meer of tijdelijk niet meer kunt voortzetten. Door de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever immers verplicht om een zieke werknemer 70% van het loon door te betalen. Bent u zelf werkgever of bent u aan het werk als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) dan is het helaas niet zo simpel. Wanneer u niet werkt ontvangt u ook geen inkomen. Voor veel zelfstandigen is dit een reden om ondanks ziekte toch door te blijven werken. Zelfs wanneer dat eigenlijk niet verstandig is. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om u tegen een dergelijk verlies van inkomen te verzekeren.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Het UWV biedt de mogelijkheid om u als zelfstandige te verzekeren van inkomen wanneer er sprake is van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomen uit arbeid. Dit kunt u doen met een:

  • WW-verzekering
  • WIA-verzekering
  • Ziektewet-verzekering

WW-verzekering

De Werkloosheidswet verzekering (WW-verzekering) is een zogenoemde werknemersverzekering. Het is een verplichte verzekering voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst. Als werknemer bent u via de WW verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de premie voor de WW in op het loon. De WW geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering bij werkloosheid.

WIA-verzekering

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen verzekering (WIA) is de vervanger van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WAO geldt alleen nog voor werknemers die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Werknemers die ziek zijn geworden in 2004 of daarna komen na twee jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering. Zowel de WIA- als de WAO-verzekering zijn vrijwillige verzekeringen. U bent daarom niet verplicht deze af te sluiten. Een WIA-verzekering verzekert werknemers tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Indien u zelfstandige bent, kunt u ook een WIA-verzekering afsluiten. U ontvangt een WIA-uitkering als u na 2 jaar ziekte nog niet kunt werken. U dient hiervoor ten minste 35% arbeidsongeschikt te zijn.

Ziektewet-verzekering

Iedereen die ziek wordt en geen werkgever heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet-verzekering. Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten, oproepkrachten, thuiswerkers of stagiairs. Heeft u wel een werkgever, maar kunt u niet werken door een zwangerschap of een orgaandonatie, dan kunt u ook recht hebben op een ziektewetuitkering. Uw werkgever ontvangt dan het ziekengeld van het UWV om uw loon door te kunnen betalen.

Als u ondernemer of alfahulp bent of een uitkering ontvangt als (deels) zelfstandige, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de ziektewet.

Wanneer kunt u een WIA-verzekering afsluiten?

U kunt een WIA-verzekering afsluiten binnen 13 weken nadat uw voormalige verzekering als werknemer eindigde. Of binnen 13 weken nadat u als ondernemer gestart bent met uw nieuwe onderneming. Verricht u werkzaamheden als alfahulp of hulp bij een particulier, dan is aanmelden altijd mogelijk. Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp.

Voorwaarden voor het afsluiten van een WIA-verzekering
Wilt u een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten dan bent u aan enkele voorwaarden gebonden. Zo kunt u zich alleen verzekeren wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:

  • U ontvangt nog geen AOW;
  • U start een eigen onderneming;
  • U bent u een partner of echtgenoot van een startende ondernemer en werkt mee;
  • U onderbreekt uw werk tijdelijk;
  • U bent hulp of alfahulp bij een particulier iemand;
  • U gaat u in het buitenland werken.
arbeidsongeschiktheidsverzekering uwv

Voordelen WIA-verzekering

Voor het afsluiten van een WIA-verzekering is er geen medische keuring noodzakelijk. Iedereen kan zich dus verzekeren zonder opgave te hoeven doen van reeds bekende complicaties of ziekten. Wel dient u voorafgaand aan de verzekering minimaal drie jaar voor arbeidsongeschiktheid verzekerd te zijn geweest.

Uiteraard bent u periodiek premie verschuldigd voor uw verzekering. Zodra u een WIA-uitkering ontvangt, vervalt de premie. Dit geldt gedurende de tijd dat u een uitkering ontvangt.

Opzeggen van de verzekering is altijd mogelijk, omdat u niet gebonden bent aan een opzegtermijn.

Door een vrijwillige verzekering bij het UWV af te sluiten bent u altijd verzekerd van inkomen. Ook wanneer u zelf niet in staat bent om inkomen uit arbeid te genereren. Wilt u meer informatie over de verzekeringen ontvangen of heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij het UWV.

Andere handige pagina's

Bronnen

Voor het schrijven van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • UWV