Arbeidsongeschiktheidsverzekering Particulier

Als particulier in loondienst bent u via uw werkgever gedekt tegen arbeidsongeschiktheid. Toch kan het soms handig zijn om u aanvullend te verzekeren tegen loonverlies. Dit kan met de arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken
Arbeidsongeschiktheidsverzekering Particulier

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering Particulier

Wanneer u in loondienst werkt bent u als particulier automatisch verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever draagt premie af waardoor u zich hier geen zorgen om hoeft te maken. Het is verstandig om te weten wat er met u netto besteedbaar inkomen gebeurt als u arbeidsongeschikt raakt. Zo kunt u als particulier zelf bepalen of de terugval aan netto besteedbaar inkomen voor u problemen oplevert. Is een extra arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier dan nog wel nodig?

Om u meer te kunnen inzicht te kunnen bieden of een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u als particulier verstandig, worden hieronder de verschillende scenario’s uiteengezet.

  1. [inhoudsopgave]

Wanneer is een arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier nodig?

Wanneer u meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt, een werkgever heeft dan heeft u na twee jaar recht op WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) tot maximaal 70% van uw laatst verdiende salaris. De WIA is een WGA-uitkering: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De naam zegt het al, deze regeling is in het leven geroepen om u waar mogelijk aan het werk te houden.

WGA-uitkering

De WGA-uitkering bestaat uit drie verschillende soorten:

  • Loongerelateerd;
  • Loonaanvullend;
  • Vervolguitkering.

In de meeste gevallen krijgt u een loongerelateerde uitkering. Wanneer u hier geen recht (meer) op heeft, dan kunt u een loonaanvullende uitkering of vervolguitkering ontvangen. Dit is echter afhankelijk van hoeveel u nog kunt werken én hoeveel u daadwerkelijk nog werkt.

Loongerelateerde uitkering

De overheid heeft twee voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om een loongerelateerde uitkering te ontvangen:

  1. Door ziekte verdient u minder dan 65% van uw oude loon;
  2. U bent minimaal 26 van de laatste 36 weken voor uw arbeidsongeschiktheid aan het werk geweest.

Hoeveel uitkering u ontvangt is van de volgende punten afhankelijk

  • Uw salaris voordat u ziek werd;
  • Uw arbeidsverleden;
  • Hoeveel u nu verdient;

Wanneer u recht denkt te hebben kunt u deze uitkering aanvragen bij het UWV.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt heeft u geen recht op een uitkering via WIA. In principe blijft u in dienst bij uw werkgever, hierbij kan het zo zijn dat uw functie aangepast wordt. Wanneer dit voor uw werkgever niet mogelijk is kan hij u ontslaan. Hier vindt u meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst.

Let's encrypt SSL

Copyright © 2014-2021 Totaalbesparen.com - Alle rechten voorbehouden.
Zeker.com BV | Saturnusstraat 68 |1829 CZ Oudorp | KvK nummer: 75317664 | BTW nummer: NL860235907B01