Dekking scooterverzekering

Scooterverzekering dekking

Een scooter verzekeren is verplicht. Deze dient minimaal WA te worden verzekerd, dit is de wettelijke aansprakelijkheid. Wanneer u een scooterverzekering wilt afsluiten, wordt u gevraagd te kiezen tussen verschillende dekkingen. U dient allereerst te kiezen tussen de basis WA dekking en de All riskdekking. Een aantal verzekeraars biedt daarnaast ook nog een WA-plus variant aan als tussenvorm. Vervolgens kunt u kiezen voor een aanvullende dekking. Voor elke uitbreiding op de standaard WA dekking betaalt u een stukje extra premie. Vooral voor de Allrisk scooterverzekering betaalt u aardig meer premie. Koopt u echter een gloednieuwe scooter, dan kan dat alsnog de beste keuze zijn. De kosten van een scooterverzekering lopen daarmee aardig uiteen. Hieronder leest u welke dekking u het best kunt kiezen.

Welke dekkingen voor een scooter?

WA dekking

WA beperkt casco dekking

Allrisk dekking

Aanvullende dekkingen

Naast de standaard dekking, kunt u kiezen voor verschillende aanvullende dekkingen. Meestal kunt u hierbij kiezen uit de modules: rechtsbijstand, de opzittendenverzekering en pechhulp. Rechtsbijstand vraagt u aan indien u de kans reëel acht dat u juridische hulp nodig zult hebben bij een eventueel ongeval. Meestal is dit niet het geval. De opzittendenverzekering sluit u af indien u van plan bent vaak de weg op te gaan met een passagier. Met deze aanvullende verzekering ontvangt u of een nabestaande een uitkering of eenmalig bedrag bij invaliditeit of overlijden van de passagier. Pechhulp kunt u vergelijken met de pechhulp van de ANWB: indien u ergens stil komt te staan met uw scooter, wordt er hulp naar u toegestuurd. U heeft dan vaak ook recht op vervangend vervoer, mocht dit nodig zijn.

Welke dekking moet ik kiezen?

De WA scooterverzekering is wettelijk verplicht voordat je met jeuw scooter de weg op mag. Heb je een scooter met een hogere dagwaarde? Dan kun je ervoor kiezen om de standaard WA verzekering uit te breiden met dekking tegen diefstal (WA-plus) of dekking tegen diefstal en schade door eigen schuld (allrisk). Let erop dat de premie die je betaalt voor een allrisk scooterverzekering veel hoger ligt dan voor de standaard WA verzekering. De WA-plus variant waaronder ook diefstal gedekt wordt, is slechts een paar euro duurder per maand. Welke dekking is kiest, hangt met name af van de waarde van de scooter. Een dure verzekering afsluiten voor een scooter die enkele honderden euro’s waard is, is niet nodig.

WA of WA plus dekking

Deze dekking kiest u indien:

  • de scooter ouder is dan 4 jaar
  • de scooter een dagwaarde heeft van minder dan € 1.000
  • kies voor WA plus indien u in een regio woont waar veel scooters gestolen worden

Allrisk dekking

Deze dekking kiest u indien:

  • de scooter jonger is dan 4 jaar
  • de scooter meer dan € 1.000 waard is

Overlappende dekking

De aanvullende dekking rechtshulp heeft overlapping met de  rechtsbijstandverzekering. Wanneer u reeds een rechtsbijstandverzekering heeft waarbij ook de module ‘verkeer’ actief is, bent u al gedekt tegen juridische kosten ten gevolge van een ongeluk. Het is dan niet nodig nogmaals deze dekking af te sluiten. Heeft u een rechtsbijstandverzekering zonder module verkeer? Dan kunt u eerst nagaan of het voordeliger is deze module alsnog te activeren op uw rechtsbijstandverzekering.

Scooterverzekering voor andere voertuigen

Zoals gezegd is een scooter verzekeren verplicht. Dit geldt echter niet alleen voor scooters. Dit geldt ook voor een: