Broodfonds

Als ondernemer heeft u geen vangnet zodra u arbeidsongeschikt raakt. Een van de opties is om een AOV verzekering af te sluiten. Een andere optie is een broodfonds. Wat een broodfonds is en of het iets voor u is leest u hieronder.
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 27 april 2021
Leon Schouten is directeur van Totaalbesparen.com en werkt inmiddels ruim 14 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 5 minuten
Laatste update: 29 april 2021

Wat is een broodfonds?

U kunt een broodfonds oprichten samen met een groep van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandige ondernemers. Meestal kent u alle leden uit deze groep al, of u hebt ze leren kennen naar aanleiding van de oprichting van het broodfonds. Het is namelijk belangrijk dat jullie elkaar vertrouwen. Elke maand zet iedereen uit het broodfonds-groep een bepaald bedrag opzij. Mocht u arbeidsongeschikt raken, dan kunt u iedere maand een schenking op uw bankrekening verwachten van de andere leden uit uw broodfonds. Op deze manier kan iedereen elkaar steunen op financieel gebied wanneer het inkomen vervalt door arbeidsongeschiktheid.

Verschillende schenking niveaus

Er bestaan verschillende schenkingsniveaus binnen het broodfonds. Dit is het bedrag wat u maandelijks nodig hebt om te kunnen leven en de bedragen liggen tussen €750 en €2500 netto. Hoe meer u inlegt in het broodfonds, hoe hoger u krijgt uitgekeerd, mocht u ooit arbeidsongeschikt raken. Bij het hoogste schenkingsniveau (€2500) moet u zelf per maand €112,50 hebben ingelegd. Bij het laagste schenkingsniveau (€750) kost het u maandelijks €33,75. U kunt maximaal twee jaar aaneengesloten schenkingen van het broodfonds krijgen, per ziekte.

Dit maandelijkse inlegbedrag komt niet in een grote collectieve pot terecht en hiermee onderscheidt het broodfonds zich van een verzekering. Elk lid van het broodfonds heeft namelijk een persoonlijk broodfondsenrekening bij Triodos Bank Nederland. Hierop wordt het inlegbedrag maandelijks naar overgeschreven en u kan hier ook niet zomaar bijkomen. Het geld blijft op deze rekening staan totdat een van de leden van uw broodfonds-groep arbeidsongeschikt wordt en geld nodig heeft. Mocht u van plan zijn om uit het broodfonds te stappen, dan kunt u het opgebouwde geldbedrag op uw persoonlijke broodfondsenrekening gewoon weer meenemen. Uw geld blijft dus ook echt van u, tot er iemand ziek wordt.

Wat kost een broodfonds

Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, moet u als lid een maandelijks inlegbedrag betalen aan de kosten van het broodfonds. Het inlegbedrag moet minimaal €33,75 zijn en in het geval van van ziekte krijgt u een maandelijkse schenking van €750. Maximaal kunt u €112,50 inbrengen en dan krijgt u €2500 geschonken in geval van ziekte.

Kosten broodfonds

Als u een nieuw broodfonds opstart, moeten alle leden €225 betalen voor opstart- en inschrijfkosten. €40 van de €225 inschrijfkosten gaan naar het broodfonds zelf die inmiddels een vereniging is geworden na inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De overige €185 gaat naar de BroodfondsMakers, die het geld gebruiken om de oprichting van het broodfonds in goede banen gaat leiden en tevens wordt ook de administratie voor de broodfondsgroep opgezet. De eerste veertig leden moeten het eenmalige bedrag van €185 betalen aan de BroodfondsMakers. Bent u lid nummer 41 en later, dan zal die €185 naar uw eigen broodfondsrekening overgemaakt worden.

Bestaand broodfonds

Broodfondsen die al een tijd bestaan, hanteren soms een ander inschrijfbedrag. Doet u mee met een bestaand broodfonds, dan betaalt u hetzelfde instapbedrag als de andere leden die hier in het fonds zitten. Verder betaalt u als broodfondslid naast dit eenmalige opstartbedrag en de maandelijkse inleg, ook nog maandelijkse contributie van €10. Van deze €10 wordt de doorlopende en gezamenlijke kosten betaald. Dit zijn bijvoorbeeld administratie, verenigingskosten en bankkosten.

Broodfondsmakers

Van de €10 contributie krijgen de BroodfondsMakers €6. De BroodfondsMakers hebben een belangrijke taak. Zij begeleiden u bij de oprichting van een broodfonds en geven desgevraagd advies aan en over bestaande fondsen. Ook regelen ze de schenkingen en zetten het systeem in werking, zodra iemand ziek en arbeidsongeschikt is geworden en geld nodig heeft. De BroodfondsMakers dienen ook als waakhond en zorgen ervoor dat het concept van het broodfonds als alternatief op een AOV gewaarborgd blijft. Die €6 wordt gebruikt om onder andere de financiële administratie te regelen. Ook regelen zij van dit geld de actuele informatie via de besturenportals en ledenportals, het berekenen en gereed maken van schenkingen aan arbeidsongeschikten en zieken, controlewerkzaamheden, advisering en bestuurstrainingen.

Broodfonds voordelen

De broodfonds ervaringen kunnen verschillen van persoon tot persoon. In het begin van 2018 waren er rond de 330 broodfondsen met bijna 15.000 leden. Hiernaast waren er ook nog eens 500 mensen bezig met de oprichting van een nieuw broodfonds. Dit betekent dus dat het broodfonds een populair alternatief is op de AOV.

Het grote voordeel van een een broodfonds is dat de kosten doorgaans lager zijn dan de premie voor een AOV. Voor het broodfonds bent u maandelijks tussen de €33,75 en €112,50 (plus €10 contributie) kwijt. Het bedrag voor een AOV-premie verschilt per verzekeraar, maar vaak bent u minimaal €200 aan premie per maand kwijt. Een ander voordeel van een broodfonds ten opzichte van een AOV is dat het geld dat u elke maand stort, van u blijft. Mocht u ooit besluiten om uit het fonds te stappen, dan krijgt u de gestorte bedragen gewoon terug. Daarnaast kent u alle leden van uw broodfonds en werkt het principe op basis van onderling vertrouwen.

broodfonds

Hoe kan ik lid worden en hoe werkt het broodfonds?

Er zijn meerdere manieren waarop u lid kan worden van een broodfonds. Om te beginnen moet u aan een drietal voorwaarden voldoen. Ten eerste: u bent arbeidsgeschikt op het moment dat u toetreedt tot het fonds. Ten tweede moet u al minimaal een jaar ondernemer zijn. Ten derde moet u gemiddeld minstens €750 per maand netto winst uit uw onderneming halen. Het broodfonds is bedoeld voor zelfstandigen met en zonder personeel (zzp), vennoten van een Vennootschap onder firma (VOF), maten in een maatschap en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van een BV. Het maakt verder niet uit wat voor beroep u uitoefent, dus u kunt met allerlei beroepen aansluiten bij een broodfonds.

Aansluiten bij een broodfonds

Wanneer u zich aan wilt sluiten bij een bestaand broodfonds, kunt u aangedragen worden door een zzp’er of ondernemer die u al kent uit dat broodfonds. Kent u niemand? Dan is er ook de mogelijkheid om naar speciale broodfonds informatieavonden te komen. Ieder broodfonds organiseert verschillende bijeenkomsten zodat alle leden elkaar wat beter kunnen leren kennen. Het broodfonds werkt voor een groot deel op vertrouwensbasis, dus een broodfonds heeft nooit meer dan vijftig leden. Als er teveel leden zijn, kent men elkaar namelijk niet meer zo goed en kunt u dus ook niet iedereen vertrouwen. Als u als zzp negatieve ervaringen hebt met een andere ondernemer, dan kan diegene het u dus moeilijk maken om toe te treden tot zijn of haar broodfonds. Dit kan natuurlijk ook andersom.

Zelf een broodfonds opzetten

Een andere mogelijkheid is om zelf een broodfonds op zetten samen met andere ondernemers die u in uw kenniskring hebt zitten. Het broodfonds wordt opgericht in een vereniging met een bestuur en leden en het broodfonds wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U moet dan wel minimaal twintig (en zoals eerder gezegd, maximaal vijftig) zzp, freelancers of ondernemers bijeen brengen die in het broodfonds willen. De reden dat er minimaal twintig leden moeten zijn, is dat u maandelijkse inleg anders te laag wordt. Als er iemand ziek wordt, moet iedereen diegene namelijk kunnen helpen en dit wordt financieel wat moeilijker als u met te weinig leden zit. Schenkingen die onder €2129 vallen, zijn belastingvrij. Iedereen kan natuurlijk arbeidsongeschikt raken, dus om meerdere schenkingen tegelijk aan te kunnen, zou het ideaal zijn om ongeveer veertig leden te hebben in het broodfonds.

Andere handige pagina's