Arbeidsongeschiktheidsverzekering Particulier

Als particulier in loondienst bent u via uw werkgever gedekt tegen arbeidsongeschiktheid. Toch kan het soms handig zijn om u aanvullend te verzekeren tegen loonverlies. Dit kan met de arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier.
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 26 april 2021
Leon Schouten is directeur van Totaalbesparen.com en werkt inmiddels ruim 14 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 2 minuten
Laatste update: 29 april 2021

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Particulier

Wanneer u in loondienst werkt bent u als particulier automatisch verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Uw werkgever draagt premie af waardoor u zich hier geen zorgen om hoeft te maken. Het is verstandig om te weten wat er met u netto besteedbaar inkomen gebeurt als u arbeidsongeschikt raakt. Zo kunt u als particulier zelf bepalen of de terugval aan netto besteedbaar inkomen voor u problemen oplevert. Is een extra arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier dan nog wel nodig?

Om u meer te kunnen inzicht te kunnen bieden of een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u als particulier verstandig, worden hieronder de verschillende scenario’s uiteengezet.

Wanneer is een arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier nodig?

Wanneer u meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt, een werkgever heeft dan heeft u na twee jaar recht op WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) tot maximaal 70% van uw laatst verdiende salaris. De WIA is een WGA-uitkering: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De naam zegt het al, deze regeling is in het leven geroepen om u waar mogelijk aan het werk te houden.

WGA-uitkering

De WGA-uitkering bestaat uit drie verschillende soorten:

  • Loongerelateerd;
  • Loonaanvullend;
  • Vervolguitkering.

In de meeste gevallen krijgt u een loongerelateerde uitkering. Wanneer u hier geen recht (meer) op heeft, dan kunt u een loonaanvullende uitkering of vervolguitkering ontvangen. Dit is echter afhankelijk van hoeveel u nog kunt werken én hoeveel u daadwerkelijk nog werkt.

Loongerelateerde uitkering

De overheid heeft twee voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om een loongerelateerde uitkering te ontvangen:

  1. Door ziekte verdient u minder dan 65% van uw oude loon;
  2. U bent minimaal 26 van de laatste 36 weken voor uw arbeidsongeschiktheid aan het werk geweest.

Hoeveel uitkering u ontvangt is van de volgende punten afhankelijk

  • Uw salaris voordat u ziek werd;
  • Uw arbeidsverleden;
  • Hoeveel u nu verdient;

Wanneer u recht denkt te hebben kunt u deze uitkering aanvragen bij het UWV.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt raakt heeft u geen recht op een uitkering via WIA. In principe blijft u in dienst bij uw werkgever, hierbij kan het zo zijn dat uw functie aangepast wordt. Wanneer dit voor uw werkgever niet mogelijk is kan hij u ontslaan. Hier vindt u meer informatie over een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst.

Andere handige pagina's