Onderverzekering

Onderverzekering houdt in dat de waarde waarvoor iets is verzekerd, een lagere waarde betreft dan de werkelijke waarde.
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 8 april 2021
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 2 minuten
Laatste update: 29 april 2021

Wat is onderverzekering?

U bent onderverzekerd als de waarde waarvoor een object, zoals uw inboedel of woning, is verzekerd tegen een lagere waarde dan de werkelijke waarde van het object. Bij onderverzekering krijgt u niet de totale schade vergoed. Maar wat is onderverzekering nu precies? En wat zijn de gevolgen? Wij leggen het u uit.

Onderverzekering bij inboedelverzekering

Sluit u een inboedelverzekering af? Dan geeft u op hoeveel uw spullen waard zijn en tegen dit bedrag bent u verzekerd. Dit wordt het verzekerde bedrag genoemd, en is de vergoeding die u bij een schadeclaim maximaal krijgt uitgekeerd. Is het verzekerde bedrag lager dan de werkelijke nieuwwaarde van uw spullen? Oftewel: zijn uw bezittingen eigenlijk meer waard dan dat u hebt opgegeven? Dan spreken we van onderverzekering. U verzekert uw spullen bijvoorbeeld voor €25.000, maar de werkelijke nieuwwaarde van uw bezittingen is €40.000. Moet uw hele inboedel vervangen worden door bijvoorbeeld een brand? Dan bent u voor €15.000 (€40.000 – €25.000) onderverzekerd waardoor u een deel van uw spullen niet vergoed krijgt.

Risico onderverzekeren opstalverzekering

Ook bij het afsluiten van een opstalverzekering kan er sprake zijn van onderverzekeren. De woning is dan voor een lager bedrag dan de herbouwwaarde verzekerd. De herbouwwaarde is het bedrag waarvoor uw huis opnieuw gebouwd kan worden. Op dezelfde manier en op dezelfde plek. Door een brand of een storm kan uw gehele woning verwoest worden. De opstalverzekering zorgt er dan voor dat u een schadevergoeding krijgt uitgekeerd waarmee het huis herbouwd kan worden. Is er sprake van onderverzekering? Dan krijgt u dus een lagere schadevergoeding uitgekeerd.

Onderverzekering

Wat zijn de gevolgen van onderverzekering?

Heeft u uw woning of inboedel onvoldoende verzekerd? Dan heeft dat uiteraard gevolgen voor de schadeafhandeling. De onderverzekerd houdt in dat u bij schade alleen een evenredig deel van de schade krijgt. Zowel bij een grote schade als bij kleine schades. Is de werkelijke waarde van uw bezittingen of huis bijvoorbeeld 10% hoger dan de verzekerde waarde? Dan krijgt u bij schade maar 90% uitgekeerd. Onderverzekeren heeft daarom gevolgen voor alle schadegevallen.

Andere handige pagina's

Hoe kan ik onderverzekering voorkomen?

Wat is onderverzekering? Dat hebben wij hierboven uitgelegd. Ook zijn de gevolgen van onderverzekeren besproken. Dan is het nu zaak om te weten hoe u onderverzekering kunt voorkomen. Onderverzekerd zijn kunt u ten eerste voorkomen door de waarde van uw inboedel en de herbouwwaarde nauwkeurig in te schatten of te laten taxeren. Daarnaast is er bij veel verzekeraars een indexclausule mogelijk. Deze clausule houdt in dat het verzekerde bedrag automatisch elk jaar wordt aangepast aan welvaartsstijgingen. Een andere optie is de garantie tegen onderverzekering.

Wat is garantie tegen onderverzekering?

De garantie tegen onderverzekering opstal en inboedel houdt in dat u standaard voldoende verzekerd bent. Bij vele verzekeraars is deze garantie onderverzekering mogelijk. U kunt uw inboedel dan bijvoorbeeld standaard verzekeren tot een waarde van €100.000. Tot dit bedrag is onderverzekering dan gedekt. Daarnaast kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de waarde van de inboedel bepaalt. Met de garantie onderverzekering heeft u de zekerheid dat uw inboedel en opstal voldoende verzekerd is en de totale schade vergoed wordt. Kiest u geen garantie tegen onderverzekering opstal of inboedel? Dan moet u zelf de correcte waarde van uw bezittingen doorgeven. Dit kunt u doen met behulp van een inboedelwaardemeter en de herbouwwaardemeter. Dankzij deze hulpmiddelen vermindert u de kans op onderverzekering.