Stormschade verzekering

Een storm kan veel schade aanrichten. Om een woning hiertegen te verzekeren wordt gesproken over de stormschade verzekering. Lees er hier alles over.
Geschreven door
geschreven door Saskia Oegema
Geschreven door groot
Geschreven door Saskia Oegema
Saskia Oegema is financieel tekstschrijver. En werkt onder andere in de verzekeringsbranche. Zij schrijft voor meerdere websites over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Femke Koning
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Femke Koning op 7 april 2021
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 4 minuten
Laatste update: 29 april 2021

Wat is stormschade?

Raast er een storm over Nederland? Dan kan er binnen een paar minuten flink wat schade veroorzaakt worden. Huizen, bomen en gebouwen ontkomen er niet aan. Loopt uw woning schade op door een storm? Met een verzekering kunt u de kosten door stormschade dekken.

Een stormschade verzekering afsluiten

Een verzekering stormschade verzekert u tegen de kosten die kunnen ontstaan door een storm. Hieronder valt schade die is aangericht door een storm vanaf windkracht 7. Het KNMI meet in Nederland de kracht van een storm. Toch kan het voorkomen dat een plaatselijke storm niet wordt gemeten door het KNMI. Maar dit betekent niet automatisch dat u niets vergoed krijgt. Op het moment dat meerdere bewoners binnen een straal van 10 kilometer schade melden, ziet de verzekeraar dit als bewijs dat er daadwerkelijk een storm is geweest. Een verzekering stormschade afsluiten doet u via de opstalverzekering. Deze woonverzekering dekt alle schade aan uw woning en wat hier nagelvast aan zit, zoals het dak, zonnepanelen en schuurtjes.

Stormschade verzekering voor een koop- of huurhuis?

Iedere huiseigenaar is verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering. Voor een koopwoning sluit u dus zelf een opstalverzekering en stormschade verzekering af. Woont u in een huurhuis? Dan hoeft u zelf geen stormschade verzekering af te sluiten. Dit is de taak van uw verhuurder. Ontstaat er schade aan uw huurwoning? Dan kunt u contact opnemen met uw verhuurder. De schade aan de woning zelf en aan vaste onderdelen hiervan vallen onder de opstalverzekering.

stormschade verzekering

Verzekering stormschade vergoeding

Tijdens een storm kan er allerlei schade ontstaan aan en rondom uw huis: bomen die op uw dak terecht komen, dakpannen die eraf vliegen, schuttingen die kapot waaien en waterschade door extreme neerslag. De stormschade verzekering verzekert u tegen dit soort gevallen. Onder de stormverzekering valt eigenlijk alles wat door neerslag, wind, blikseminslag of overstroming kapot is gegaan. Maar wanneer is stormschade verzekerd? Officieel is er een storm als er minimaal windkracht 9 is vastgesteld door het KNMI. Toch kan er bij een lagere windkracht al behoorlijk wat schade ontstaan. Daarom rekenen de meeste verzekeraars vanaf windkracht 7. Er zijn ook verzekeraars die geen windkracht rekenen, maar schade door wind altijd vergoeden.

Andere handige pagina's

Stormschade of gevolgschade?

Een storm kan directe schade aan uw huis veroorzaken. Zoals het wegwaaien van dakpannen of wateroverlast door hevige neerslag. Maar onder stormschade valt ook gevolgschade. Hieronder valt alle indirecte schade van de storm. Denk bijvoorbeeld aan lekkage als gevolg van weggewaaide dakpannen. Maar ook als uw boom op het dak van de buren terecht komt, en zij hierdoor schade hebben. Alle indirecte schade door een storm valt onder gevolgschade. Hebt u stormschade verzekerd? Dan kunt u in deze gevallen ook naar uw verzekeraar stappen.

Stormschade op inboedel- of opstalverzekering

Stormschade valt altijd standaard onder de opstalverzekering. Ook als u een opstalverzekering kiest met de minste dekking; voor stormschade bent u altijd verzekerd. Onder de opstalverzekering valt het huis en alle vaste onderdelen hiervan. Lopen uw bezittingen schade op door een storm? Zoals de tuinmeubelen, de barbecue of zelfs meubelen in het huis? Dan doet u een beroep op uw inboedelverzekering. Losse spullen in en om de woning vallen niet onder de opstalverzekering, maar worden vergoed vanuit de inboedelverzekering. Ook zijn auto’s vaak de dupe van stormschade. Een omgevallen boom kan een auto flinke schade toebrengen. Schade door een storm aan uw auto valt onder de autoverzekering.

Stormschade en het eigen risico

Vrijwel iedere verzekeraar hanteert een eigen risico. Het eigen risico varieert tussen de €0 en €500. Dit is het bedrag dat u per schadeclaim zelf moet betalen. Sluit u een opstalverzekering af? Dan kunt het eigen risico meestal zelf aanpassen. U kiest het bedrag dat u wil en kan betalen per schadegeval. Kiest u voor een hoger eigen risico? Dan betaalt u een lagere premie. Voordat u uw eigen risico bepaalt is het van belang om goed uit te rekenen wat u kunt betalen. Bij een stormschade verzekering geldt er ook een eigen risico. Dit is meestal een afwijkend eigen risico en is hoger dan bij andere schades. Gemiddeld ligt het eigen risico bij stormschade tussen de €225 en €500.

Geen vergoeding ondanks stormschade verzekering

Heeft u stormschade verzekerd? Dan kan het voorkomen dat u geen vergoeding krijgt. Er zijn namelijk een aantal uitzonderingen. De belangrijkste voorwaarde voor het vergoeden van stormschade is dat u zelf voorzorgsmaatregelen treft. Kon u de schade voorkomen? Dan keert de verzekeraar meestal niet uit. Is er bijvoorbeeld slecht onderhoud verricht? Of heeft u ramen en deuren open laten staan tijdens de storm? Dan valt de stormschade onder schade door eigen schuld. Ook is er een uitzondering bij waterschade. Dijkdoorbraken, het doorbreken van sluizen, kades en waterkeringen valt bij de meeste verzekeraars niet onder de dekking.

Stormschade verzekering vergelijken

Stormschade kunt u bij verschillende verzekeraars verzekeren. U kiest dan voor een opstalverzekering. De prijzen en voorwaarden kunnen onderling verschillen. Het is daarom aan te raden om de opstalverzekering te vergelijken. Door te vergelijken ziet u in een duidelijk overzicht welke opties er zijn en welke verzekering stormschade het goedkoopste is. U kijkt uiteraard naar de kosten, maar vergeet niet de voorwaarden door te lezen. Hierin staat precies welke schade wel of niet wordt vergoed.