Heffingskorting op stroom

Een gedeelte van betaalde energiekosten ontvangt u terug in de vorm van een heffingskorting. De hoogte van deze korting wordt elk jaar bepaald. Deze heffingskorting wordt uitbetaald aan iedereen die energie geleverd krijgt in een woonhuis.

Energie vergelijken

Over de heffingskorting

U betaalt belasting over de energie die u afneemt in de vorm van energiebelasting, een Opslag Duurzame Energie en de Btw. Voor betaalde energiebelasting ontvangt u een compensatie in de vorm van een heffingskorting. De heffingskorting wordt in mindering gebracht op de verschuldigde energiebelasting. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de heffingskorting vast, net als aan de andere kant de tarieven voor de energiebelasting die u op basis van de aansluiting die u heeft betaalt.

De overheid stelt de heffingskorting ieder jaar opnieuw vast, al ging het tussen 2009 en 2014 steeds om hetzelfde bedrag exclusief Btw. De heffingskorting werd in 2008 in het leven geroepen en bedroeg op dat moment €236,81. In 2009 werd de korting verhoogd naar €379,16. Per oktober 2012 vond er opnieuw een kleine verhoging plaats omdat het tarief voor de btw toen werd verhoogd van 19% naar 21%. Dat leverde een heffingskorting op van €385,53 per jaar. Per 1 januari 2015 vond er een verlaging van de heffingskorting plaats, hier bleef €377,33 van over.


Verrekening van de heffingskorting

De heffingskorting ontvangt u altijd op basis van een aansluiting voor 365 dagen per jaar. Krijgt u een jaarafrekening voor een periode korter of langer dan 365 dagen? Er zal dan een verrekening plaatsvinden van de heffingskorting, zodat deze geldt voor het aantal dagen dat u gebruik maakte van de energieaansluiting. Was u bijvoorbeeld 256 dagen klant bij een energieleverancier? In dat geval bedraagt de heffingskorting niet de volledige €377,33 (voor 2015), maar is deze €264,65. Het is mogelijk om de hoogte van de heffingskorting te berekenen door het totaalbedrag voor een jaar te delen door 365 dagen. Vervolgens kunt u dat bedrag vermenigvuldigen met het aantal dagen dat u gebruik maakte van de aansluiting.


Verlaagde heffingskorting

Gaat het om een energierekening voor een locatie zonder verblijfslocatie? Houd er dan rekening mee dat er sinds 1 januari 2015 geen reguliere heffingskorting meer wordt uitbetaald voor deze locaties. In plaats daarvan is er sprake van een verlaagde heffingskorting. Dit is bijvoorbeeld het geval op het moment dat u gebruik maakt van een garagebox, of wanneer er sprake is van een huis in aanbouw. Tot aan de oplevering van uw woning is er geen sprake van een verblijfsfunctie, waardoor u nog geen gebruik kunt maken van de heffingskorting.

Bent u benieuwd in welke gevallen u kunt rekenen op de volledige heffingskorting?
Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende soorten locaties:
• Objecten voor permanente bewoning
• Objecten voor tijdelijke bewoning (vakantie)
• Objecten voor het uitoefenen van bedrijven of beroepen
• Land- en tuinbouwbedrijven
• Objecten voor evenementen en voorstellingen
• Horecagelegenheden, religieuze gebouwen en aula’s

Aan de andere kant kennen bijvoorbeeld de volgende locaties geen verblijfsfunctie:
• Algemene voorzieningen bij flats
• Bouwaansluitingen zonder aangesloten object geschikt voor verblijf
• Garageboxen zonder verblijfsmogelijkheid
• Onbemande toiletgebouwen
• Volkstuinen en begraafplaatsen

In de beide gevallen gaat het om een lijst van voorbeelden, de totale lijst met verschillende locaties is langer. Het geeft echter goed aan dat er sprake dient te zijn van een duidelijke verblijfsfunctie, om in aanmerking te kunnen komen voor de heffingskorting. Locaties waarbij geen sprake is van een verblijfsfunctie brengen daardoor aanzienlijk hogere energiekosten met zich mee, dit kan tot honderden euro’s per jaar schelen.


Heffingskorting en energiebelastingen

Het totaal aan energiebelastingen in Nederland bestaat uit meer dan alleen de energiebelasting, inclusief Btw. We ontvangen een compensatie voor dit gedeelte, maar dat geldt niet voor de Opslag Duurzame Energie die we sinds 1 januari 2013 betalen. Dit is een extra opslag op de energietarieven, die we betalen ter financiering van de Subsidie Duurzame Energie (SDE+) die ondernemingen ontvangen die op een duurzame manier energie opwekken. De overheid stelt ook daarvoor jaarlijks het tarief vast, om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. Dit betekent dat we uiteindelijk allemaal bijdragen aan de ‘vergroening’ van ons energieklimaat.

De compensatie voor de energiebelasting door middel van de heffingskorting voor locaties met een verblijfsfunctie zorgt ervoor dat we de grootste belasting als particulieren niet hoeven te betalen. De heffingskorting geldt bij alle energieleveranciers, waardoor u binnen een vergelijking niet hoeft te zoeken naar verschillen op dit gebied. U kunt zich richten op de leveringstarieven en de kosten voor de energie-eenheden die u afneemt.

Vergelijk energie

Vul exact verbruik in
Direct naar resultaat
Let's encrypt SSL

Copyright © 2014-2021 Totaalbesparen.com - Alle rechten voorbehouden.
Zeker.com BV | Saturnusstraat 68 |1829 CZ Oudorp | KvK nummer: 75317664 | BTW nummer: NL860235907B01