Heffingskorting stroom

Een gedeelte van betaalde energiekosten ontvangt u terug in de vorm van een heffingskorting. De hoogte van deze korting wordt elk jaar bepaald. Deze heffingskorting wordt uitbetaald aan iedereen die energie geleverd krijgt in een woonhuis.
Geschreven door
geschreven door Femke Koning
Geschreven door groot
Geschreven door Femke Koning
Femke Koning is senior content specialist en is al meer dan 13 jaar werkzaam in de verzekeringsbranche. Al sinds 2008 schrijft zij over verzekeringen en alles wat daarmee te maken heeft.
Lees meer over ons schrijfproces
Controle door
gecontroleerd door Leon Schouten
Gecontroleerd door groot
Gecontroleerd door Leon Schouten op 19 april 2021
Leon Schouten is directeur van Totaalbesparen.com en werkt inmiddels ruim 14 jaar in de verzekeringswereld. Hij wordt regelmatig als expert gevraagd door journalisten vanwege zijn vakinhoudelijke kennis.
Lees meer over ons schrijfproces
Leestijd: 2 minuten
Laatste update: 21 april 2021

Over de heffingskorting

U betaalt belasting over de energie die u afneemt in de vorm van energiebelasting, een Opslag Duurzame Energie en de Btw. Voor betaalde energiebelasting ontvangt u een compensatie in de vorm van een heffingskorting. De heffingskorting wordt in mindering gebracht op de verschuldigde energiebelasting. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van de heffingskorting vast, net als aan de andere kant de tarieven voor de energiebelasting die u op basis van de aansluiting die u heeft betaalt.

Heffingskorting stroom 2021

De overheid stelt de heffingskorting ieder jaar opnieuw vast. In 2021 is de heffingskorting voor stroom vastgesteld op 559 euro. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw energierekening.

Verrekening van de heffingskorting

De heffingskorting ontvangt u altijd op basis van een aansluiting voor 365 dagen per jaar. Krijgt u een jaarafrekening voor een periode korter of langer dan 365 dagen? Er zal dan een verrekening plaatsvinden van de heffingskorting, zodat deze geldt voor het aantal dagen dat u gebruik maakte van de energieaansluiting.

Verlaagde heffingskorting

Gaat het om een energierekening voor een locatie zonder verblijfslocatie? Houd er dan rekening mee dat er sinds 1 januari 2015 geen reguliere heffingskorting meer wordt uitbetaald voor deze locaties. In plaats daarvan is er sprake van een verlaagde heffingskorting. Dit is bijvoorbeeld het geval op het moment dat u gebruik maakt van een garagebox, of wanneer er sprake is van een huis in aanbouw. Tot aan de oplevering van uw woning is er geen sprake van een verblijfsfunctie, waardoor u nog geen gebruik kunt maken van de heffingskorting.

Bent u benieuwd in welke gevallen u kunt rekenen op de volledige heffingskorting?

Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende soorten locaties:

  • Objecten voor permanente bewoning
  • Objecten voor tijdelijke bewoning (vakantie)
  • Objecten voor het uitoefenen van bedrijven of beroepen
  • Land- en tuinbouwbedrijven
  • Objecten voor evenementen en voorstellingen
  • Horecagelegenheden, religieuze gebouwen en aula’s
heffingskorting stroom

Heffingskorting en energiebelastingen

Het totaal aan energiebelastingen in Nederland bestaat uit meer dan alleen de energiebelasting, inclusief Btw. We ontvangen een compensatie voor dit gedeelte, maar dat geldt niet voor de Opslag Duurzame Energie die we sinds 1 januari 2013 betalen. Dit is een extra opslag op de energietarieven, die we betalen ter financiering van de Subsidie Duurzame Energie (SDE+) die ondernemingen ontvangen die op een duurzame manier energie opwekken. De overheid stelt ook daarvoor jaarlijks het tarief vast, om investeringen in duurzame energie mogelijk te maken. Dit betekent dat we uiteindelijk allemaal bijdragen aan de ‘vergroening’ van ons energieklimaat.

De compensatie voor de energiebelasting door middel van de heffingskorting voor locaties met een verblijfsfunctie zorgt ervoor dat we de grootste belasting als particulieren niet hoeven te betalen. De heffingskorting geldt bij alle energieleveranciers, waardoor u binnen een vergelijking niet hoeft te zoeken naar verschillen op dit gebied. U kunt zich richten op de leveringstarieven en de kosten voor de energie-eenheden die u afneemt.

Andere handige pagina's